top of page

FASE Advokatene

Etablert i 2020

FASE Advokatene er et ledende advokatfirma som fokuserer på Familie-, Arv- og Skifterett. Våre erfarne advokater er dedikert til å gi profesjonell rådgivning og juridisk bistand til våre klienter. Vi forstår de følsomme og komplekse utfordringene i saker innenfor disse rettsområdene, og vi jobber hardt for å finne skreddersydde løsninger som møter våre klienters behov. Vårt mål er å hjelpe familier og enkeltpersoner med å løse juridiske spørsmål på en effektiv og empatisk måte. Velkommen til FASE Advokatene.

Vår visjon hos FASE Advokatene er å være ledende innen juridisk ekspertise innen Familie-, Arv- og Skifterett i Norge. Vi streber etter å være den første ressursen våre klienter tenker på når de trenger hjelp med juridiske spørsmål knyttet til familieforhold, arv og skifte. Vi ønsker å være kjent for vår enestående kompetanse, vårt personlige engasjement og vår evne til å finne skreddersydde juridiske løsninger som hjelper våre klienter med å oppnå målene sine.
 

Vår dedikasjon til å gi kompetent juridisk rådgivning og bistand bidrar til å løse konflikter og sikre rettferdige resultater. Vi tror på å skape varige relasjoner med våre klienter og være deres pålitelige støttespillere gjennom alle livets juridiske utfordringer.

Ali Ahmed

Partner

Ali Ahmed

Ali Ahmed har en betydelig ekspertise innen familie- og arverett, et rettsområde som krever både juridisk dybdekunnskap og evnen til å forstå klientenes personlige situasjoner. Hans juridiske bakgrunn og erfaring gjør ham til en nøkkelressurs i håndteringen av sensitive og komplekse saker.

Utdannet ved Universitetet i Oslo, fullførte Ali sin Master i rettsvitenskap med spesialisering i familie- og arverett, samt boligrett og individuell arbeidsrett. Han har også en Executive Master i styring og ledelse fra OsloMet, som har utvidet hans perspektiver både i juridiske og ledelsesmessige sammenhenger.

Ali Ahmeds tilnærming i arbeidet kjennetegnes av hans evne til å forene juridisk presisjon med en praktisk og innsiktsfull håndtering av klientforhold. Denne kombinasjonen av faglig dyktighet og forståelse for klientenes individuelle behov er avgjørende i hans rolle, særlig i forbindelse med personlige og følsomme juridiske saker.

Email : ali@fadvokatene.no Tlf : 920 82 170

Våre advokater

Utover ideene om rettferdighet og urettferdighet, finnes det et felt. Jeg møter deg der

Rumi

Verdi 01.

Profesjonalitet

Vår profesjonalitet er vårt kjennetegn. Vi er nøye utvalgte og erfarne advokater som prioriterer å levere tjenester av høy kvalitet. Uansett om det handler om familierett, arv eller skifte, går vi alltid grundig til verks for å finne skreddersydde juridiske løsninger som passer våre klienters behov. Vi er også forpliktet til å holde oss oppdaterte på den nyeste lovgivningen og juridiske praksisen, slik at vi kan levere de beste resultatene for våre klienter.

Vår profesjonalitet går hånd i hånd med vår integritet og etiske praksis. Vi tar oss tid til å forstå hver sak i dybden og tilpasser vår tilnærming deretter. Uansett utfordringen står vi klare til å hjelpe våre klienter med å løse juridiske spørsmål på en effektiv og pålitelig måte, og vi forblir dedikert til å opprettholde de høyeste standardene for faglig kompetanse.

bottom of page