top of page

Våre tjenester

Familie- og Arverett

Familie- og Arverett

FASE Advokatene er et spesialisert advokatfirma med dyp ekspertise innen Familie-, Arv- og Skifterett. Vi gir rådgivning til privatpersoner og bedrifter innen disse feltene.

Familierett:

Familieretten omhandler juridiske spørsmål som oppstår i forbindelse med familielivets ulike faser. Dette inkluderer samlivsavtaler, ekteskapsinngåelse, separasjon, skilsmisse, foreldreansvar, barnefordeling, samvær, barnebidrag og spørsmål om farskap. Våre advokater gir råd og bistand i både forhandlinger og tvisteløsning for å sikre klientenes rettigheter og interesser.

 

Arverett:

Arveretten handler om hvordan formue skal fordeles når noen dør. Dette kan omfatte spørsmål om testament, arveavkall, uskifte, pliktdelsarv og fordeling av arv mellom arvinger. Det er viktig å kjenne til reglene for arvefordeling og testamentariske disposisjoner for å sikre at arven fordeles i tråd med den avdødes ønsker.

 

Skifterett:

Skifteretten tar for seg prosessen med å fordele og realisere en avdøds eiendeler og forpliktelser. Dette kan være et komplisert felt, særlig ved uenighet blant arvingene eller ved komplekse økonomiske forhold. Vi bistår våre klienter gjennom hele skifteprosessen, fra melding om dødsfall til endelig arveoppgjør, og sikrer at skiftet gjennomføres korrekt og effektivt.

Walk with a child

Be om et tilbud

Ta kontakt med oss for å få et tilbud på våre tjenester. Vi vil hjelpe deg med å finne den beste løsningen for din situasjon.

bottom of page